HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (2023)

Viktig information!Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som investeras i fonden kan gå upp eller ner i värde och det finns ingen garanti för att en investerare kommer att få tillbaka allt investerat kapital. För mer information, se fondfaktablad, informationsbroschyr, årsredovisning och halvårsrapport på healthinvest.se. Du kan hitta mer informationHär.

Hälsa är en global megatrend.

Potentialen för hälsosamma besparingar är stor.

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (1)

01. Tillväxt

Vårdbehovet ökar.

Behovet av sjukvård ökar världen över. När vi blir äldre får vi fler livsstilsrelaterade sjukdomar. Tillstånd för vilka det tidigare inte funnits effektiva behandlingar uppfylls alltmer. Med ökat välstånd investeras mer i vård och läkemedel världen över. Andelen av BNP som spenderas på hälsa ökar. Denna utveckling skapar många nya vinnare, vilket gör det värt att spara inom vården.

0,0 %

En del av USA:s BNP 2020 går till hälsa

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (2)

02. Utveckling

Ny kunskap leder till framtida behandlingar.

Kunskapen om vår biologi har ökat dramatiskt och verktygen för läkemedelsutveckling har förbättrats. Digitalisering skapar också möjligheter. Nya insikter och teknologier kommer att göra skillnad för många patienter med allvarliga sjukdomar. Det finns stor potential i företag som utvecklar innovativa terapier. Vi befinner oss i en guldålder av sjukvårdsinnovation.

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (3)

03. Stabilitet

Hälsa ger tillväxt och stabilitet. Och det bidrar till en hälsosammare värld.

Världens befolkning är lika sjuk på toppar och dalar. Hälsovård är nödvändig oavsett ekonomisk situation, vilket gör kategorin stabil. Under 2009 sjönk den globala BNP med mer än 5 % medan hälsan växte med 3 %. Dina pengar kan växa, men på ett balanserat sätt. Det bidrar till bättre hälsa och god avkastning på ditt sparande.

Våra chefer har mer än 50 års erfarenhet av att analysera och investera i vårdbranschen.

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (4)

Anders Hallberg

Portföljförvaltare och grundare

 • 2003-2006 förvaltade Carnegie Global Healthcare Fund, som var en av branschens bäst presterande fonder över hela världen
 • Utnämnd till den högst rankade analytikern inom medicinteknik av Finanstidningen 2000
 • Utsedd till Årets Fondförvaltare 2006 i kategorin Läkemedelsfonder av Dagens Industri och Morningstar

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (5)

Astrid Samuelson

Portföljförvaltare och partners

 • Gerente 5 Sterne Morningstar Handelsbanken Sjukvård Tema
 • Vinnare av Lipper Awards 2021: Bästa bakgrund i kategorin
  sjukvård under fem år
 • Citywire 2021, Top-Investorin
 • Disputado médico Karolinska Institutet
 • Tjugo års erfarenhet av hälsoanalys och investeringar

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (6)

Ellinor Hult

Portföljförvaltare och partners

 • Gerente 5 Sterne Morningstar, Handelsbanken Japan Tema
 • Japan Fund of Funds Market Vinnare 2021
 • Vice-genererande affärsbankers hälsoproblem
 • 5 år som Assistant Manager Rhenman Healthcare Equity Long Short
 • Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm

För att se hela vårt teamKlicka här

Vår medicinska rådgivning hjälper oss att förstå framtida behandlingar.

För att verkligen förstå potentialen hos de företag vi investerar i, förlitar vi oss på medicinsk rådgivning från experter. Inom ett område så stort och komplext som hälso- och sjukvård är det klokt att söka en "second opinion". Vi träffar våra rådgivare för att dela med oss ​​av deras medicinska expertis och perspektiv, för att hitta spännande nya läkemedel och behandlingar, men också för att mildra våra investeringar.

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (7)

Malin Sund

Professor i kirurgi och överläkare

Malin Sund är professor i kirurgi vid Helsingfors universitet och gästprofessor i kirurgi vid Umeå universitet. Postdoktor vid Harvard Medical School i Boston. Kliniskt inriktad på onkologisk kirurgi och i synnerhet bröstcancer, malignt melanom och endokrina tumörer. Malin undersöker interaktionen mellan cancerceller och bindväv och utvärderar nya biomarkörer för bröst- och bukspottkörtelcancer och långsiktiga utfall efter cancerbehandling.

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (8)

Per Svenningsson

Professor i neurologi och överläkare

Per Svenningsson är professor i neurologi och överläkare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Invald i Nobelförsamlingen sedan 2014. Specialist på rörelsestörningar och i synnerhet Parkinsons, med ansvar för flera kliniska studier. Forskningen fokuserar på cell- och djurmodeller för att hitta nya mål för läkemedelsutveckling vid Parkinsons sjukdom. Per har publicerat över 300 vetenskapliga artiklar och mottagit ett flertal utmärkelser, bland annat Arvid Carlssons Stiftelses högsta pris för framstående forskning.

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (9)

Josefina Lysel

Medicine doktor och överläkare i dermatologi

Josefin Lysell är hudläkare och läkare, hon är överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och forskare vid Karolinska Institutet. Hon delar sin tid mellan klinik, forskning och undervisning. Spelade inom barn- och ungdomsområdet med psoriasis på Karolinska Institutet och fortsatte senare att kombinera klinisk och forskning. Pågående forskningsprojekt omfattar epidemiologiska och experimentella projekt inom inflammatorisk dermatologi.

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (10)

Michael Karlsson

Professor Immunologi

Mikael Karlsson är professor i immunologi vid Karolinska Institutet och även knuten till Rockefeller University i New York. Mikaels forskargrupp studerar inflammation associerad med autoimmunitet och cancer i syfte att hitta mekanismer för att behandla sjukdomar inom dessa områden. Mikael har flera patent relaterade till cancerimmunterapi och är ansvarig för undervisningen i immunologi vid Karolinska Institutet.

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (11)

Anna Norhammar

Kardiologiprofessor och överläkare

Anna Norhammar är docent i kardiologi vid Karolinska Institutet och har lång klinisk erfarenhet av kardiovaskulära och metabola sjukdomar och diagnostik. Anna är specialiserad på kardiologi, internmedicin och klinisk fysiologi. Hans forskningsområde fokuserar på relationen mellan diabetes och hjärtsjukdomar, och i synnerhet relationen till hjärtinfarkt och hjärtsvikt och odiagnostiserad diabetes. Hon har styrt och deltagit i akademiskt initierade kliniska prövningar, registerstudier/verkliga studier och fallkontrollstudier.

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (12)

"Genom att investera i företag som skapar nya medicinska lösningar bidrar vi alla till en sund utveckling av världen"

Anders Hallberg, Grundare

God hälsa och välbefinnande är ett av FN:s globala mål.

Vi tror att vägen dit måste vara hållbar.

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (13)

Välskötta företag som bidrar till bättre hälsa.

Vi vill arbeta för ett bättre och mer hållbart samhälle. Genom att göra det vi är bäst på – att hitta lönsamma investeringar i vården – vill vi bidra till FN:s mål för hälsa och välbefinnande. Våra chefer söker välskötta företag, t.ex. Läkemedels-, bioteknik-, medicintekniska och relaterade industrier som sjukvårdsföretag och läkemedelsdistributörer som kan bidra till målet om hälsa och välbefinnande.

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (14)

Hållbarhetsanalys som underlag för investeringar.

Hållbarhetsanalysen är en integrerad del av analysen av alla potentiella investeringar. Vi investerar i företag längs hela värdekedjan, från forskning och utveckling, tillverkning, distribution och användning. Fonderna använder tre beprövade strategier. De accepterar, förkastar och påverkar. Eftersom HealthInvest är fokuserat på sjukvårdsindustrin investerar vi inte i företag vars verksamhet involverar vapen, alkohol, tobak, hasardspel, pornografi, fossila bränslen eller företag som bryter mot internationella konventioner.

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (15)

Hållbarhet för bättre förståelse för risker och möjligheter.

Integreringen av hållbarhetsfaktorer i fondförvaltningen möjliggör också en bättre förståelse av riskerna och möjligheterna med en investering. Vi tror att vårt fokus på hållbarhet innebär högre avkastning för våra investerare. Kuratorer identifierar väletablerade företag med innovativa produkter och tjänster, t.ex. Utveckla mindre invasiva behandlingar, möta den växande efterfrågan på sjukvård och behovet av effektivitet inom vårdsektorn på grund av en åldrande befolkning.

Välj den bakgrund som passar dig
Alpha Fund investerar i lönsamma medicinska och hälsovårdsföretag vars aktier anses undervärderade. Investeringarna riktar sig till mindre företag inom hälso- och sjukvården som fondledningen bedömer är undervärderade. Fonden investerar över hela världen. Förvaltningsstrategin är värdeorienterad och fokuserar främst på lönsamma företag vars aktier av någon anledning anses undervärderade. Ledningens övergripande mål är att uppnå största möjliga värdeökning med begränsad risk.
Sustainable HealthInvesterar globalt, riktar in sig på nyckeltrender och analyserar företag på djupet för att hitta en balanserad risk. Investeringarna riktar sig till de starkaste drivkrafterna inom vårdbranschen. Åldrande befolkning och hälsoproblem driver tillväxten för många företag. Fonden investerar både lokalt och globalt i små och stora företag. Ledningens övergripande mål är att uppnå största möjliga värdeökning med begränsad risk.

del av atle

Atles vision är att samla de bästa aktiva cheferna under ett tak för att ge dem rätt förutsättningar att utveckla sina strategier. Atle är ett dotterbolag till det börsnoterade investmentbolaget Bure Equity och består idag, förutom HealthInvest, av fem bolag: TIN Fonder, Fondbolaget Fondita, Alcur Fonder, Humle Fonder och Gro Kapitalförvaltning.

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (16)

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (17)

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (18)

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (19)

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (20)

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (21)

Senaste nytt

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (22)

Följ oss via e-post

Endast de viktigaste uppdateringarna skickas via e-post. Välj de matcher du är intresserad av:

Genom att följa oss via nyhetsbrev samtycker du till att information skickas till Mailchimp.
Se mer informationHär.

samarbetspartner

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (23)

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (24)

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (25)

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (26)

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (27)

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (28)

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (29)

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (30)

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (31)

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (32)

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (33)

HealthInvest - sjukfond med tillväxt och stabilitet (34)

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated: 03/18/2023

Views: 5982

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.