HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (2023)

Viktig information!Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som investeras i fonden kan gå upp och ner i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, prospekt, årsredovisning och halvårsrapport på healthinvest.se. Du kan hitta mer informationhär.

Hälsa är en global megatrend.

Potentialen är stor för hälsosamt sparande.

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (1)

01. Tillväxt

Behovet av vård ökar.

Behovet av sjukvård ökar runt om i världen. Vi blir äldre och har fler livsstilsrelaterade sjukdomar. Villkor som tidigare saknat effektiva behandlingar kommer i allt högre grad att uppfyllas. Med stigande välstånd kommer fler investeringar i vård och läkemedel globalt. Andelen av BNP som spenderas på hälsa ökar. Denna utveckling skapar många nya vinnare, vilket gör det värt att spara i vårdbranschen.

0,0 %

En del av USA:s BNP 2020 går till hälsa

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (2)

02. Utveckling

Nya insikter leder till framtida behandlingar.

Kunskapen om vår biologi har ökat dramatiskt och verktygen för läkemedelsutveckling har förbättrats. Digitalisering skapar också möjligheter. Nya insikter och teknologier kommer att göra skillnad för många patienter med allvarliga sjukdomar. Det finns stor potential i företag som utvecklar innovativa behandlingar. Vi befinner oss i en guldålder av sjukvårdsinnovation.

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (3)

03. Stabilitet

Hälsa ger tillväxt och stabilitet. Och det bidrar till en hälsosammare värld.

Världens befolkning är lika sjuk med upp- och nedgångar. Sjukvård är nödvändig oavsett ekonomisk situation, vilket gör kategorin stabil. Under 2009 sjönk världens BNP med mer än 5 %, medan sjukvården växte med 3 %. Dina pengar kan växa, men på ett balanserat sätt. Det bidrar till bättre hälsa och god avkastning på ditt sparande.

Våra chefer har över 50 års erfarenhet av att analysera och investera i vårdbranschen.

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (4)

Anders Hallberg

Portföljförvaltare och grundare

 • Han ledde Carnegie Global Healthcare Fund 2003 – 2006, som var en av världens bäst presterande fonder inom sektorn.
 • Utnämnd 2000 till den högst rankade analytikern inom medicinteknik av Finanstidningen
 • Utsedd till Årets Fondförvaltare 2006 i kategorin Läkemedelsfonder av Dagens Industri och Morningstar

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (5)

astrid samuelsson

Portföljförvaltare och partners

 • Gerente 5 estrellas Morningstar Handelsbanken Healthcare Theme
 • Vinnare av Lipper Awards 2021: Bästa bakgrund i kategorin
  Sjukvård i fem år
 • Citywire 2021, ledande kvinnlig investerare
 • Omstridd läkare Karolinska Institutet
 • Tjugo års erfarenhet av analys och satsningar på hälsa

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (6)

Ellinor Hult

Portföljförvaltare och partners

 • Morningstar 5 Star Manager, Handelsbanken Japan Ämne
 • Japan Fund of Funds Market Vinnare 2021
 • Vicedirektör Handelsbanken Sjukvård Tema
 • 5 år som Assistant Manager Rhenman Healthcare Equity Long Short
 • BA i nationalekonomi Handelshögskolan i Stockholm

För att se all vår utrustningKlicka här

Vår medicinska rådgivning hjälper oss att förstå framtida behandlingar.

För att verkligen förstå potentialen hos de företag vi investerar i, förlitar vi oss på medicinsk rådgivning från experter. På ett så brett och komplicerat område som hälsosektorn är det klokt att be om en "second opinion". Vi träffar våra konsulter för att dela med oss ​​av deras medicinska expertis och perspektiv, för att hitta spännande nya läkemedel och behandlingar, men också för att minska risken för våra investeringar.

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (7)

Malin Sund

Professor i kirurgi och överläkare

Malin Sund är professor i kirurgi vid Helsingfors universitet och gästprofessor i kirurgi vid Umeå universitet. Postdoktor vid Harvard Medical School i Boston. Kliniskt inriktad på onkologisk kirurgi och speciellt bröstcancer, maligna melanom och endokrina tumörer. Malin undersöker interaktionen mellan cancerceller och bindväv och utvärderar nya biomarkörer för bröst- och bukspottkörtelcancer, samt långsiktiga utfall efter cancerbehandling.

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (8)

Por Svenningsson

Professor i neurologi och fast läkare

Per Svenningsson är professor i neurologi och överläkare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan 2014 invald i Nobelförsamlingen. Specialist på rörelsestörningar och speciellt inom Parkinsons sjukdom, med ansvar för olika kliniska studier. Forskningen är inriktad på cell- och djurmodeller för att hitta nya mål för läkemedelsutveckling vid Parkinsons sjukdom. Per har publicerat mer än 300 vetenskapliga artiklar och har mottagit ett flertal utmärkelser, bland annat Arvid Carlssons stiftelse högsta pris för framstående forskning.

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (9)

josefina lysell

Doktor i medicin och överläkare i dermatologi

Josefin Lysell är hudläkare och läkare, verksam som överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och forskare vid Karolinska Institutet. Han delar sin tid mellan klinik, forskning och utbildning. Han spelade inom barn- och ungdomsområdet med psoriasis vid Karolinska Institutet och fortsatte senare att kombinera klinisk och forskning. Pågående forskningsprojekt omfattar epidemiologiska och experimentella projekt inom inflammatorisk dermatologi.

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (10)

mikael karlsson

professor i immunologi

Mikael Karlsson är professor i immunologi vid Karolinska Institutet och även knuten till Rockefeller University of New York. Mikaels forskargrupp studerar inflammation relaterad till autoimmunitet och cancer i syfte att hitta mekanismer för att behandla sjukdomar inom dessa områden. Mikael har flera patent relaterade till cancerimmunterapi och är ansvarig för undervisningen i immunologi vid Karolinska Institutet.

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (11)

Ana Norhammar

Professor i kardiologi och överläkare.

Anna Norhammar är docent i kardiologi vid Karolinska Institutet och har lång klinisk erfarenhet av kardiovaskulära och metabola sjukdomar och diagnostik. Anna är specialiserad på kardiologi, internmedicin och klinisk fysiologi. Hans forskningsområde fokuserar på sambandet mellan diabetes och hjärtsjukdomar och speciellt sambandet med hjärtinfarkt och hjärtsvikt, samt oupptäckt diabetes. Han har lett och deltagit i akademiskt initierade kliniska prövningar, registerstudier/verkliga studier och fall-kontrollstudier.

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (12)

"Genom att investera i företag som skapar nya medicinska lösningar bidrar vi alla till en sund utveckling av världen"

Anders Hallberg, Fundador

God hälsa och välbefinnande är ett av FN:s globala mål.

Vi tycker att vägen dit måste vara hållbar.

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (13)

Välskötta verksamheter som bidrar till bättre hälsa.

Vi vill arbeta för ett bättre och mer hållbart samhälle. Genom att göra det vi är bäst på, hitta lönsamma investeringar inom hälsosektorn, vill vi bidra till FN:s mål om god hälsa och välbefinnande. Våra chefer söker till exempel välskötta företag. läkemedel, bioteknik, medicinteknik och relaterade industrier som sjukvårdsföretag och läkemedelsdistributörer som kan bidra till målet om god hälsa och välbefinnande.

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (14)

Hållbarhetsanalys som underlag för investeringar.

Hållbarhetsanalysen är en integrerad del av analysen av alla potentiella investeringar. Vi investerar i företag över hela värdekedjan, från forskning och utveckling, tillverkning, distribution och användning. Fonderna använder tre beprövade strategier. De accepterar, de väljer bort och de påverkar. Eftersom HealthInvest fokuserar på sjukvårdsindustrin investerar vi inte i företag vars verksamhet inkluderar vapen, alkohol, tobak, hasardspel, pornografi, fossila bränslen eller företag som bryter mot internationella konventioner.

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (15)

Hållbarhet för en större förståelse för risker och möjligheter.

Att integrera hållbarhetsfaktorer i fondförvaltningen möjliggör också en bättre förståelse av riskerna och möjligheterna med en investering. Vi är övertygade om att vårt fokus på hållbarhet innebär högre avkastning för våra investerare. Kuratorer identifierar företag som har ett gott rykte med innovativa produkter och tjänster, t.ex. utveckla mindre invasiva behandlingsmetoder, möta den växande efterfrågan på sjukvård och behovet av effektivitet inom hälsosektorn på grund av befolkningens åldrande.

Välj rätt fond för dig
Alpha Fund Investerar i lönsamma medicinska och hälsovårdsföretag där aktierna anses undervärderade. Investeringarna riktar sig till mindre företag inom hälso- och sjukvården som anses undervärderade av fondförvaltningen. Fonden investerar globalt. Förvaltningsstrategin är värdebaserad och fokuserar främst på lönsamma företag där aktier av någon anledning anses vara undervärderade. Ledningens övergripande mål är att skapa största möjliga värdetillväxt med begränsad risk.
Sustainable HealthInvesterar globalt, fokuserar på stora trender och analyserar företag på djupet för att hitta en balanserad risk. Investeringarna är inriktade på de starkaste drivkrafterna inom vårdbranschen. En åldrande befolkning och hälsoproblem driver tillväxten för många företag. Fonden investerar i små och stora företag både lokalt och globalt. Ledningens övergripande mål är att skapa största möjliga värdetillväxt med begränsad risk.

del av atle

Atles vision är att samla de bästa aktiva cheferna under ett tak för att ge dem rätt förutsättningar att utveckla sina strategier. Atle är ett dotterbolag till det börsnoterade investmentbolaget Bure Equity och består för närvarande av fem verksamheter utöver HealthInvest: TIN Fonder, Fondbolaget Fondita, Alcur Fonder, Humle Fonder och Gro Kapitalförvaltning.

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (16)

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (17)

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (18)

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (19)

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (20)

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (21)

senaste nyheterna

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (22)

följ oss via e-post

Endast de viktigaste uppdateringarna skickas via e-post. Välj de matcher som intresserar dig:

Genom att följa oss via nyhetsbrevet godkänner du att information skickas till Mailchimp.
Se mer informationHär.

samarbetspartners

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (23)

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (24)

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (25)

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (26)

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (27)

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (28)

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (29)

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (30)

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (31)

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (32)

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (33)

HealthInvest - Sjukfond med tillväxt och stabilitet (34)

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated: 03/08/2023

Views: 5984

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.